Особливості бюджетного фінансування інвестиційних програм (проєктів)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі автор охарактеризував форми, методи та механізм бюджетного фінансування інвестиційних програм, здійснив аналіз державної інвестиційної програми. У підсумку було визначено перспективи розвитку бюджетного фінансування інвестиційних програм (проєктів) In the work, the author characterized the forms, methods and mechanism of budget financing of investment programs, carried out an analysis of the state investment program. As a result, the prospects for the development of budget financing of investment programs (projects) were determined
Опис
Ключові слова
бюджетна інвестиція, бюджетне фінансування, бюджетний кредит, державна програма, інвестиційний проєкт, субвенція, трансферт, budget investment, budget financing, budget loan, state program, investment project, subvention, transfer
Бібліографічний опис
Левонюк А. І. Особливості бюджетного фінансування інвестиційних програм (проєктів) : кваліфікаційна робота / А. І Левонюк ; наук. кер. О. В. Новицька ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. Ірпінь, 2024. 65 с.