Інвестиційний ринок: соціальний ефект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Lissbon : Baltija Publishing.
Анотація
У даному науковому матеріалі узагальнено інформацію щодо очікуваного соціального ефекту від реалізації інвестиційної діяльності та наведено форми його виявлення та економічні передумови які створені в результаті інноваційної діяльності. This scientific material summarizes the information about the expected social effect from the realization of investment activity and presents the forms of its identification and the economic preconditions created as a result of innovation activity.
Опис
Ключові слова
інвестиційна діяльність, інвестиційний ринок, соціальний ефект, інноваційна діяльність, соціальна сфера., investment activity, investment market, social effect, innovation activity, social sphere.
Бібліографічний опис
Болдова А. А. Інвестиційний ринок: соціальний ефект. / А. А. Болдова // Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world : International scientific-practical conferens, 30 june, 2016. – Lissbon : Baltija Publishing, 2016. – Р.171–172.
Зібрання