Досвід Великобританії щодо організації діяльності інститутів спільного інвестування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ. ГО «Київський економічний науковий центр»
Анотація
Досліджено досвід Великобританії в частині функціонування інвестиційних фондів. Запропоновано використання інструментів стимулювання спільного інвестування в Україні. The experience of the United Kingdom in the functioning of investment funds is studied. The use of tools to stimulate joint investment in Ukraine is proposed.
Опис
Ключові слова
інвестиційна діяльність, фінансові посередники, інститути спільного інвестування, інвестиційні фонди, investment activity, financial intermediaries, mutual investment institutions, investment funds
Бібліографічний опис
Івашко А. О. Досвід Великобританії щодо організації діяльності інститутів спільного інвестування / А. О. Івашко, Ю. Ю. Вергелюк // Соціально-економічний розвиток регіонів: методичні та практичні аспекти : зб. матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., 17 жовтня 2020 р. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2020. – С. 69–73.
Зібрання