Еволюційні чинники та наслідки розвитку фінансових інновацій на рину цінних паперів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДФС України
Анотація
Проілюстровано еволюційний процес розвитку фінансових інновацій на ринку цінних паперів. Наведено передумови виникнення глобального ринку цінних паперів, причини поширення сек`юритизації. Ідентифіковано наслідки світової фінансової кризи 2007-2008 рр. для ринків цінних паперів. The evolutionary process of development of financial innovations in the securities market is illustrated. Prerequisites for the emergence of a global securities market, the reasons for the spread of securitization. The consequences of the global financial crisis of 2007-2008 for the securities markets have been identified.
Опис
Ключові слова
ринок цінних паперів, фінансові інновації, технологічні інновації, інституційні інвестори, іпотечний ринок, фінансова криза, фінансові продукти, securities market, financial innovations, technological innovations, institutional investors, mortgage market, financial crisis, financial products.
Бібліографічний опис
Коваленко Ю. М. Еволюційні чинники та наслідки розвитку фінансових інновацій на рину цінних паперів / Ю. М. Коваленко // Інноватика на фінансових ринках : монографія / за науковою ред. С. В. Онишко. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – С. 283–297 – (Серія «Податкова та митна справа в Україні»; т. 110).
Зібрання