Процес формування облікової політики підприємства: теорія і практика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові студії–ХХІ
Анотація
У статті досліджено питання формування облікової політики підприємства. Визначено сутність облікової політики та ї нормативне забезпечення. Проаналізовано різні підходи щодо етапів формування облікової політики та запропоновано послідовні дії у розрізі трьох основних етапів. The article deals with the question of formation of the accounting policy of the enterprise. The essence of the accounting policy and its normative provision is determined. Different approaches to the stages of formation of accounting policy are analyzed and sequential actions are proposed in terms of three main stages.
Опис
Ключові слова
бухгалтерський облік, облікова політика підприємства, аспекти облікової політики, етапи облікової політики, суб`єкти облікової політики., accounting, accounting policy of the enterprise, aspects of accounting policy, accounting policy stages, accounting policy subjects.
Бібліографічний опис
Колісник О. П. Процес формування облікової політики підприємства: теорія і практика / О. П. Колісник // Наукові студії–ХХІ. – 2016. – Вип. 7, Т. 9. – С. 172–179.
Зібрання