Мулявка Дмитро Григорович

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Покажчик продовжує серію «Портрети вчених Державного податкового університету» та присвячується доктору юридичних наук, професору, професору кафедри кримінальних розслідувань ДПУ Мулявці Дмитру Григоровичу. Покажчик містить нарис про життя та професійну діяльність Д. Г. Мулявки, перелік його публікацій: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників і періодичних видань, фотоматеріали. Біобібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам, працівникам правоохоронних органів та всім, хто цікавиться питаннями кримінального права, а також теорією управління, правовим і організаційним забезпеченням кримінальних розслідувань. The index continues the series "Portraits of scientists of the State Tax University" and is dedicated to Dmytro Hryhorovych Mulyavka, Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Criminal Investigations of the DPU. The index contains an essay on the life and professional activity of D. G. Mulyavka, a list of his publications: monographs, textbooks, educational and methodological manuals, articles from scientific collections and periodicals, photographic materials. The bio-bibliographic index is addressed to scientists, teachers, students, graduate students, law enforcement officers and everyone who is interested in issues of criminal law, as well as management theory, legal and organizational support of criminal investigations.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, biobibliographic index
Бібліографічний опис
Мулявка Дмитро Григорович : біобібліогр. покажч. / уклад. : Н. П. Фурман, Н. П. Гайдай ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк ; Державний податковий університет, Наукова бібліотека. – Ірпінь, 2023. – 94 с. – (Серія «Портрети вчених Державного податкового університету»).