Функції держави в сучасній інтерпретації інституціоналістів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Розглянуто сучасні функції держави в інтерпретації інституціоналістів. The modern functions of the state in the interpretation of institutionalists are considered.
Опис
Ключові слова
держава, державне регулювання, функції, інституціоналізм., state, state regulation, functions, institutionalism.
Бібліографічний опис
Максименко І. А. Функції держави в сучасній інтерпретації інституціоналістів / І. А. Максименко // Облік і оподаткування: реалії та перспективи : матер. IV Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 8-10 квітня 2019 р. / Рада наукового товариства студентів, Навч.-наук. ін-т обліку, аналізу та аудиту, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 412–415. – (До 23-ї річниці Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту (обліково-економічного факультету).
Зібрання