Міжнародні аспекти визначення митної вартості транспортних засобів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сталий розвиток економіки
Анотація
Проведено аналіз та наведено характеристику процедури визначення митної вартості нових та таких, що були у вжитку транспортних засобів в провідних країнах світу, а саме – США, Австралії, Новій Зеландії. Вивчено особливості застосування основного (за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції)) та альтернативних методів визначення митної вартості транспортних засобів. Розглянуто особливості визначення митної вартості транспортних засобів залежно від країни імпорту (країна-член ЄС чи ні). Вивчено основні нормативно-правові акти, що регламентують процедуру контролю за митною вартістю транспортного засобу. The analysis and characterization of the procedure for determining the customs value of new and used vehicles in the leading countries of the world, namely, the USA, Australia and New Zealand, are conducted. The peculiarities of the use of the main (at the contract price for imported goods (cost of the transaction)) and alternative methods for determining the customs value of vehicles are studied. Features of the definition of the customs value of vehicles depending on the country of importation (EU member state or not) are considered. The basic normative and legal acts regulating the procedure of control over the customs value of a vehicle are studied.
Опис
Ключові слова
митна вартість, транспортні засоби, ввізне мито, амортизація, податок на додану вартість, методи визначення митної вартості., customs value, vehicles, import duties, depreciation, value added tax, methods of determining the customs value
Бібліографічний опис
Попель С. А. Міжнародні аспекти визначення митної вартості транспортних засобів / С. А. Попель // Сталий розвиток економіки. – 2018. – № 4 – С. 21–26.
Зібрання