Реалізація хмарних технологій в підготовці майбутніх митників

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Спілка автоматизаторів бізнесу
Анотація
Розглянуто актуальність підготовка майбутніх фахівців з митної справи, яка повинна відповідати вимогам інформаційного суспільства, розвитку інформаційних технологій, стандартам вищої освіти України та критеріям міжнародних професійних стандартів для митників. The relevance of training future specialists in customs affairs, which should meet the requirements of the information society, the development of Information Technologies, the standards of higher education of Ukraine and the criteria of international professional standards for customs officers, is considered.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, митні органи, митна справа, програмне забезпечення, хмарні технології, information technologies, customs authorities, customs affairs, software, cloud technologies
Бібліографічний опис
Микитенко Т. В. Реалізація хмарних технологій в підготовці майбутніх митників / Т. В. Микитенко, В. В. Борса // Нові інформаційні технології управління бізнесом : зб. тез ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 14 лютого 2019 р. / Спілка автоматизаторів бізнесу. – Київ, 2019. – С. 217–223.
Зібрання