Ефективність бюджетно-податкової підтримки національної економіки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)
Анотація
У роботі здійснено аналіз ефекти вності б юджетно -податкової підтримки національної економіки на базі даних міжгалузевого балансу України за допомогою кластерного та кореляційно-регресійного аналізу, що дав можливість виявити ті види діяльності, в яких ефективність державної підтримки супроводжується позитивними імпульсами на суміжні види діяльності, та ті, в яких така підтримка не призводить до позитивних економічних зрушень. Зроблено висновки про пріоритетні ВЕДи для бюджетно-податкової підтримки. In the paper was analyzed the effectiveness of fiscal support to the national economy on the basis of Ukrainian interindustry balance data by cluster and correlation-regression analysis, which enabled to identify those activities in which the effectiveness of state support is accompanied by positive impulses on related activities and those in which such support does not lead to positive economic developments. The conclusion was made about priority industries for fiscal support.
Опис
Ключові слова
державна підтримка, бюджетна підтримка, податкове стимулювання, податкове регулювання, бюджетні субсидії, бюджетні дотації, податкові пільги, state aid, budget support, tax incentives, tax regulations, government subsidies, budgetary grants, tax incentives
Бібліографічний опис
Тарангул Л. Л. Ефективність бюджетно-податкової підтримки національної економіки України / Л. Л. Тарангул, Д. М. Серебрянський, Н. В. Новицька // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2011. – № 3 (54). – С. 34–43
Зібрання