Повноваження прокурорів при зверненні до суду з позовами та заявами: наук.-практ. посіб.

Анотація
У науково-практичному посібнику висвітлено питання права на пред’явлення прокурором позову (заяви), підстав для представництва інтересів держави в суді та їх обґрунтування, наведено інформаційні приводи для звернення прокурора до суду з позовами (заявами), визначено їх форму і зміст, види судочинства та підсудність спору, розглянуто аспект надання прокурором доказів для обґрунтування позовних вимог, а також типові порушення, які допускаються прокурором при зверненні до суду з позовами (заявами). The scientific and practical handbook covers the issue of the prosecutor's right to file a claim (application), the grounds for representing the interests of the state in court and their justification, provides informational reasons for the prosecutor to apply to the court with claims (applications), defines their form and content, types litigation and jurisdiction of the dispute, the aspect of providing the prosecutor with evidence to substantiate the claims, as well as typical violations committed by the prosecutor when applying to the court with claims (statements).
Опис
Ключові слова
права на пред’явлення прокурором позову (заяви), повноваження прокурорів, суд, види судочинства, the right of the prosecutor to file a claim (application), the powers of prosecutors, the court, the types of proceedings
Бібліографічний опис
Повноваження прокурорів при зверненні до суду з позовами та заявами : наук.-практ. посіб. / І. І. Брус, О. О. Говоруха, О. В. Драган [та ін.] ; Генеральна прокуратура України, Нац. академія прокуратури України. – Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. – 158 с.