Моделювання оптимізації обсягу та структури державного боргу України в умовах євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
Анотація
У статті досліджено та проаналізовано структуру та динаміку державного боргу України за останні роки та їх вплив на економіку країни в умовах євроінтеграції. Спрогнозовано об’єми державного та гарантованого державою боргів України на найближчі 3 роки заради визначення тенденцій збільшення державного боргу. Побудовано модель тенденції державного боргу України за останні роки з метою її практичного застосування. The article deals the structure and dynamics of Ukraine’s public debt over recent years and their impact on the country’s economy in the context of European integration are formulated and analyzed. Government debt and government-guaranteed debts are projected over the next 3 years to determine trends in sovereign debt. The model of the trend of the national debt of Ukraine in recent years with the purpose of its practical application is constructed.
Опис
Ключові слова
державний борг, гарантований державою борг, зовнішній та внутрішній борги, тренд, моделювання, тенденція, прогнозування, government debt, government-guaranteed debt, external and internal public debts, trend, modeling, forecasting
Бібліографічний опис
Коляда О. В. Моделювання оптимізації обсягу та структури державного боргу України в умовах євроінтеграції / О. В. Коляда, Д. В. Кірієнко // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2019. – № 13 (75). – C. 17–20.
Зібрання