Екологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : НУДПСУ
Анотація
У навчальному посібнику викладені основи екології як науки, що складає теоретичну основу охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування. Матеріал поданий згідно з Типовою навчальною програмою курсу «Екологія» для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та спеціалізацій у галузях знань «Економіка та підприємництво», «Право», «Менеджмент і адміністрування», «Соціологія», «Компۥютерні науки». The textbook describes the basics of ecology as a science that forms the theoretical basis for environmental protection and rational use of natural resources. The material is presented in accordance with the Model Curriculum of the course "Ecology" for the preparation of bachelors of full-time and part-time education of all specialties and specializations in the fields of knowledge "Economics and Business", "Law", "Management and Administration", "Sociology", "Computer Science".
Опис
Ключові слова
екологія, навколишнє природне середовище, екосистема, природокористування, екологічний моніторинг, економіка природокористування, екологічні податки, ecology, environment, ecosystem, nature management, environmental monitoring, environmental economics, environmental taxes
Бібліографічний опис
Авраменко Н. Л. Екологія : навч. посіб. / Н. Л. Авраменко, С. Я. Цимбалюк ; Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби Укр., кафедра техногенно-екологічної безпеки. – 2-ге вид., зі змінами та доп. – Ірпінь : НУДПСУ, 2011. – 252 с.