Права людини як фактор формування ефективної взаємодії громадянського суспільства їз Збройними силами України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
Анотація
Розглянуто юридичні, ідеологічні, культурні та соціальні умови для забезпечення ефективного діалогу та співпраці між структурами громадянського суспільства та Збройними силами України. The legal, ideological, cultural and social conditions for ensuring effective dialogue and cooperation between civil society structures and the Armed Forces of Ukraine are considered.
Опис
Ключові слова
права людини, громадянське суспільство, Збройні сили України, антитерористична операція, військові дії, human rights, civil society, Armed Forces of Ukraine, anti-terrorist operation, military operations
Бібліографічний опис
Архіпов В. І. Права людини як фактор формування ефективної взаємодії громадянського суспільства із Збройними Силами України / В. І. Архіпов // Актуальні проблеми взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. / за заг ред. ред. О. Л. Караман, С. О. Вовк, І. М. Шопіної. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015. – С. 7–9.
Зібрання