Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових надходжень

Анотація
У монографії розкривається методика прогнозування соціально-економічних процесів та податкових надходжень. Автори досліджують види, принципи та етапи прогнозування соціально-економічних процесів, проводять оцінку якості прогнозів. Розглянуто прогнозування основних макроекономічних показників та податкових надходжень. Проаналізовано застосування методів макроекономічного прогнозування до складання прогнозів на мікрорівні. Монографія рекомендована науковцям та практикам, викладачам, аспірантам, студентам та іншим зацікавленим особам. Methodology of prognostication of socio-economic processes and tax receivabless opens up in a monograph. Authors investigate kinds, principles and stages of prognostication of socio-economic processes, conduct the estimation of quality of prognoses. It is considered prognostication of basic macroeconomic indexes and tax receivabless. Application of methods of macroeconomic prognostication is analysed to the stowage of prognoses on a microlevel. A monograph is recommended scientists and practical workers, teachers, graduate students, students and other interested persons.
Опис
Ключові слова
прогнозування сучасних соціально-економічних процесів, економіко-математичні моделі, прогноз динаміки ВВП України, модель прогнозу прямих іноземних інвестицій в Україну, прогнозування інфляційних процесів в Україні., prognostication of modern socio-economic processes, економіко-математичні models, prognosis of dynamics of GDP of Ukraine, model of prognosis of direct foreign investments to Ukraine, prognostication of inflationary processes in Ukraine.
Бібліографічний опис
Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових надходжень : монографія / Т. М. Паянок, В. В. Лаговський, В. М. Краєвський [та ін.]. – К. : ЦП «Компринт», 2019. – 426 с.
Зібрання