Деякі аспекти податкового планування у фінансових установах України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання].
Анотація
У статті узагальнено сутність та особливості податкового планування у фінансових установах України, проаналізовано податкове планування у фінансових установах, а також виявлено і розкрито основні проблеми податкового планування та встановлено рекомендації щодо їх подолання. This article summarizes the nature and characteristics of tax planning in financial institutions Ukraine, analyzes tax planning in financial institutions, as well as identified and solved major problems of tax planning and set recommendations for improvement.
Опис
Ключові слова
фінансова установа, податкове планування, поточне податкове планування, перспективне податкове планування, етапи податкового планування, інструменти податкового планування, податкове навантаження., financial institutions, tax planning, ongoing tax planning, tax planning perspective, stages of tax planning, tax planning tools, the tax burden.
Бібліографічний опис
Болдова А. А. Деякі аспекти податкового планування у фінансових установах України / А. А. Болдова, Ж. С. Акілов // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання]. – 2017. – № 15. – C. 481–484. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/96.pdf – (ICV 2015:36.92).
Зібрання