Теоретико-методологічні основи ціноутворення на ринку цінних паперів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У монографії представлені результати дослідження теорії і методології ціноутворення на ринку цінних паперів. Виявлено закономірності розвитку ринку цінних паперів, взаємозв’язки його кон’юнктури та кон’юнктури фінансового ринку. Встановлено, які фактори впливають на процеси ціноутворення на ринку цінних паперів та як ринкові трансформації позначаються на динаміці попиту і пропозиції на ринку цінних паперів. Монографія розрахована на дослідників, які займаються проблемами розвитку ринку цінних паперів, та на практиків, зокрема торговців цінними паперами та аналітиків фінансового ринку. The monograph presents the results of the study of the theory and methodology of pricing in the securities market. The laws of development of the securities market, the interconnection of its conjuncture and the conditions of the financial market are revealed. The monograph is intended for researchers dealing with issues of securities market development, and practitioners, in particular securities traders and financial market analysts.
Опис
Ключові слова
ціна, ціноутворення, ринок, гроші, цінні папери, ринкові трансформації, попит, пропозиція, фінансовий ринок, фінансові інструменти, ф’ючерс, форвард, свопи, варанти, опціон, структурований фінансовий продукт, ринок грошей, ринок капіталів, ринок цінних паперів., price, pricing, market, money, securities, market transformations, demand, supply, financial market, financial instruments, futures, forward, swaps, warrants, option, structured financial product, money market, capital market, securities market, сorporate finance.
Бібліографічний опис
Мацелюх Н. П. Теоретико-методологічні основи ціноутворення на ринку цінних паперів : монографія / Н. П. Мацелюх ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2015. – 312 с.
Зібрання