Схильність фірми до інновацій: мікроекономічний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львів : Вид-во Львівської політехніки
Анотація
У даному матеріалі досліджено взаємозв’язок між схильністю фірми до інновацій та типом її економічного розвитку. This material has been investigated the relationship between the firm's propensity to innovate and the type of its economic development.
Опис
Ключові слова
інновації, фірма, екстенсивний розвиток, інтенсивний розвиток, підхід., innovation, firm, extensive development, intensive development, approach.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Схильність фірми до інновацій: мікроекономічний аспект / В. В. Мартиненко // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 квітня 2015 р. / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка» [та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 262–264.
Зібрання