Соціально-правова зумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст. 143 Кримінального кодексу України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Recht der Osteuropäischen Staaten» (ReOS)
Анотація
У статті автор досліджує фактори соціально-правової зумовленості кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст. 143 Кримінального кодексу України. На підставі результатів аналізу думок українських науковців досліджено, що передумовою криміналізації діянь є історичні; соціальні (соціально-правові та соціально-економічні); медичні; кримінально-правові; кримінологічні; міжнародно-правові фактори. Доведено, що саме ці фактори зумовлюють кримінальну відповідальність злочинів проти здоров’я особи. The author of the article has investigated the meanings and role of the socio-legal conditionality of the criminal law prohibition of an act under Art. 143 of the Criminal Code of Ukraine. Based on the results of the analysis of the opinions of Ukrainian scholars, it is investigated that the precondition for criminalization of acts are historical; social (socio-legal and socio-economic); medical; criminal law; criminological; international legal factors. It has been proven that these factors determine the criminal liability of crimes against a person's health.
Опис
Ключові слова
незаконна трансплантація, «чорна трансплантологія», анатомічні матеріали людини, фактори, illegal transplantation, "black transplantology", human anatomical materials, factors
Бібліографічний опис
Жерж Л. А. Соціально-правова зумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст. 143 Кримінального кодексу України / Л. А. Жерж // Recht der Osteuropäischen Staaten» (ReOS). – 2019. – № 02. – С. 26–30.
Зібрання