Економетрика: прикладний аспект

Анотація
У навчальному посібнику детально подано практичний матеріал, який дозволяє оволодіти основними поняттями та принципами сучасних методів економетричного аналізу, а саме розкриті методи регресійного аналізу і аналізу часових рядів, що є засобами дослідження соціально-економічних показників у різних сферах. Видання буде цікавим як для студентів закладів вищої освіти, так і практиків, які займаються аналітичною роботою. The training manual provides detailed practical material that allows you to master the basic concepts and principles of modern methods of econometric analysis, namely the revealed methods of regression analysis and time series analysis, which are means of researching socio-economic indicators in various areas. The publication will be interesting both for students of higher education institutions and practitioners engaged in analytical work.
Опис
Ключові слова
економетрика, регресія, економетричне моделювання, економічне прогнозування, econometrics, regression, econometric modeling, economic forecasting
Бібліографічний опис
Економетрика: прикладний аспект : навч. посіб. [Електронний документ] / Т. М. Паянок, В. М. Краєвський, Н. В. Параниця, С. В. Богдан ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 208 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 78).