Формування доходної частини державного бюджету України та напрямки його удосконалення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В результаті проведеного аналізу доведено, що податкові надходження відіграють ключову роль у доходній частині Державного бюджету. Основну частку доходів становлять бюджетоутворюючі податки. До них відносимо: ПДВ, акцизний податок, податок на прибуток підприємств, ПДФО, мито тощо. As a result of the analysis, it was proven that tax revenues play a key role in the revenue part of the State budget. The main share of revenues is made up of budget-forming taxes. These include: VAT, excise tax, corporate income tax, personal income tax, customs duty, etc.
Опис
Ключові слова
доходи державного бюджету, державний бюджет, дохід, бюджетна система, state budget revenues, state budget, income, budget system
Бібліографічний опис
Овсянніков Т. О. Формування доходної частини державного бюджету України та напрямки його удосконалення : кваліфікаційна робота / Т. О. Овсянніков ; наук. кер. Т. В. Паєнтко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 62 с.