Формування стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження стану стратегічного розвитку ресторану Козацька рада та визначення пропозицій щодо оптимізації стратегії розвитку даного закладу. Research of the state of strategic development of the restaurant Kozatska Council and identification of proposals for optimizing the development strategy of this institution.
Опис
Ключові слова
стратегія, розвиток, готельно-ресторанний бізнес, війна, strategy, development, hotel and restaurant business, war
Бібліографічний опис
Самчук А. В. Формування стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу : кваліфікаційна робота (проєкт) / А. В. Самчук ; наук. кер. С. А. Супруненко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 61 с.