Фінансова статистика

Анотація
Навчальний посібник охоплює основні теми дисципліни «Фінансова статистика». З його допомогою студенти матимуть змогу опанувати необхідний теоретичний матеріал із запропонованих тем і виробити практичні уміння та навички обробки статистичної інформації у фінансовій сфері економіки. Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, широкого кола фахівців фінансової сфери. The textbook covers the main topics of the discipline "Financial Statistics". Using it, students will be able to master the necessary theoretical material on proposed topics and develop practical skills and skills in the processing of statistical information in the financial sector of the economy. The publication is intended for students of economic specialties of higher educational establishments, post-graduate students, teachers, a wide range of specialists. financial sector.
Опис
Ключові слова
предмет фінансової статистики, методи фінансової статистики, показники фінансової статистики, сектори економіки, економічні операції., subject of financial statistics, methods of financial statistics, indicators of financial statistics, economic sectors, economic operations.
Бібліографічний опис
Фінансова статистика : навч. посіб. / В. М. Краєвський, Н. В. Параниця, Я. О. Остапенко. – Ірпінь : Ун-т держ. фіскальної служби України, 2018. – 308 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 32).