Заходи внутрішнього контролю та їх моніторинг

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Ужгородського національного університету
Анотація
В статті розглянуто та доповнено класифікацію заходів внутрішнього контролю. Визначені завдання і суб’єкти постійного моніторингу та періодичної оцінки заходів внутрішнього контролю. Запропоновано порядок застосування заходів внутрішнього контролю операцій (процесів) та алгоритм їх моніторингу у бюджетних установах. The article considers and completes the classification of internal control measures. Defined tasks and subjects of constant monitoring and periodic evaluation of internal control measures. The order of application of measures of internal control of operations (processes) and algorithm of their monitoring in budgetary institutions is offered.
Опис
Ключові слова
заходи контролю, внутрішній контроль, моніторинг, оцінка., control measures, internal control, monitoring, evaluation.
Бібліографічний опис
Міщенко Т. М. Заходи внутрішнього контролю та їх моніторинг / Т. М. Міщенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 17, Ч. 2. – С. 6–11.
Зібрання