Особливості застосування електронних аукціонів при реалізації майна, вилученого митницями в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь-Хмельницький : Науково-дослідний центр митної справи
Анотація
Визначено, що процедура реалізації майна, що перейшло у власність держави за порушення митного законодавства через електронні аукціони лише запроваджується в Україні, оскільки основний нормативний акт, який врегульовує цю сферу митних правовідносин було прийнято лише наприкінці 2019 року (Порядок 1050). Саме тому, випадки реалізації товарів та транспортних засобів через електронні аукціони залишають нечисельними. У зв’язку з цим процес реалізації майна та адміністрування податків та зборів під час цього має багато суперечливих моментів, які потребують нормативно-правового врегулювання It is determined that the procedure of sale of property transferred to the state for violation of customs legislation through electronic auctions is only being introduced in Ukraine, as the main normative act regulating this area of сustoms relations was adopted only at the end of 2019 (Procedure 1050). That is why the cases of sale of goods and vehicles through electronic auctions remain small. In this regard, the process of sale of property and administration of taxes and fees during this time has many contradictory points that require regulation.
Опис
Ключові слова
реалізація, майно вилучене митницями, електронні аукціони, realization, property seized by customs, electronic auctions
Бібліографічний опис
Попель С. А. Особливості застосування електронних аукціонів при реалізації майна, вилученого митницями в Україні / С. А. Попель // Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : зб. тез ІV наук.-практ. інтернет-конференції, Ірпінь-Хмельницький, 25-31 травня 2020 р. / М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України, НДІ фіскальної політики, НДЦ митної справи – Ірпінь-Хмельницький : Науково-дослідний центр митної справи, 2020. – С. 122–125.
Зібрання