Удосконалення механізму фінансового контролю в системі державного управління

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження подальшого вдосконалення чинного законодавства з метою уникнення існуючих прогалин у законодавстві щодо удосконалення механізму фінансового контролю в системі державного управління. Study of further improvement of current legislation in order to avoid existing gaps in legislation on improving the mechanism of financial control in the system of public administration.
Опис
Ключові слова
державне управління, фінанси, контроль, політика, економіка, public administration, finance, control, politics, economics
Бібліографічний опис
Бурлака Ю. В. Удосконалення механізму фінансового контролю в системі державного управління : кваліфікаційна робота / Ю. В. Бурлака ; наук. кер. І. І. Самойлова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 66 с.