Граматика англійської мови для студентів-філологів

Анотація
Навчальний посібник з практичної граматики англійської мови надає студентам можливість сформувати граматичну компетентність для вільного оперування набутими іншомовними навичками в різних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування. Практичним матеріалом слугують вправи, розроблені на основі автентичних текстів з класичної та сучасної літератури, а також періодичних видань. Розрахований на студентів другого курсу закладів вищої освіти філологічних спеціальностей, які вивчають англійську мову як першу іноземну. The study guide on practical grammar of the English language provides students with the opportunity to form grammatical competence for free operation of acquired foreign language skills in various situations of social, educational, academic and professional communication. Exercises developed on the basis of authentic texts from classical and modern literature, as well as periodicals, serve as practical material. It is intended for second-year students of higher education institutions of philological specialties who study English as their first foreign language.
Опис
Ключові слова
англійська мова, граматика, компетентність, english language, grammar, competence
Бібліографічний опис
Онучак Л. В. English Grammar for Philology Students : a handbook for university students [Електронний документ] / Л. В. Онучак, Л. М. Яценко, І. М. Кукса ; University of state fiscal service of Ukraine. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 242 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 72).