Злочини з варіативними діями як антитеза повторним і продовжуваним злочинам

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків : Право
Анотація
Поряд з простими, повторними та продовжуваними злочинами слід виділити такий самостійний вид, як злочини з варіативними діями. Вчинення кількох таких дій може кваліфікуватися по різному. Along with simple, repeated and continuing crimes, it is necessary to single out such an independent type as crimes with variable actions. Performing several such actions may qualify in different ways.
Опис
Ключові слова
множинність злочинів, повторність злочинів, злочини з варіативними діями, кваліфікація злочинів., multiple crimes, repetition of crimes, crimes with variable actions, qualification of crimes.
Бібліографічний опис
Антипов В. І. Злочини з варіативними діями як антитеза повторним і продовжуваним злочинам / В. І. Антипов, В. В. Антипов // Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 жовтня 2018 р., м. Харків / Нац. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків : Право, 2018. – С. 177–180.
Зібрання