Удосконалення технології та організація подієвого культурного, спортивного заходу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Проведений аналіз дозволив дослідити особливості подієвого туризму та його вплив на становлення і розвиток подієвих заходів; визначити шляхи та перспективи розвитку індустрії гостинності у цьому напрямку. The conducted analysis made it possible to investigate the peculiarities of event tourism and its influence on the formation and development of events; to determine the ways and prospects for the development of the hospitality industry in this direction.
Опис
Ключові слова
подієві заходи, організація, туризм, гастрономія, харчування, туристи, ресторан, events, organization, tourism, gastronomy, food, tourists, restaurant
Бібліографічний опис
Рошак А. А. Удосконалення технології та організація подієвого культурного, спортивного заходу : кваліфікаційна робота (проєкт) / А. А. Рошак ; наук. кер. А. А. Грушева ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 71 с.