Кримінологічні засади запобігання легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Державний податковий університет
Анотація
У запропонованій монографії розкрито комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних з дослідженням кримінологічних засад легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Висвітлено стан наукових досліджень злочинності, пов’язаної із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом. Проаналізовано соціально-правову обумовленість криміналізації легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Досліджено поняття та ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за законодавством України. Висвітлено загальносоціальне, спеціально-кримінологічне та індивідуальнопрофілактичне запобігання легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Визначено необхідність побудови оновленої моделі запобігання легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в Україні. Охарактеризовано законодавство Ради Європи та Європейського Союзу щодо запобігання легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. The proposed monograph discloses a set of theoretical and practical issues related to the study of criminological principles of legalization (laundering) of property obtained through criminal means. The state of scientific research on crime related to the legalization (laundering) of criminally obtained property is highlighted. The socio-legal conditioning of the criminalization of legalization (laundering) of property obtained through criminal means is analyzed. The concepts and signs of legalization (laundering) of property obtained through criminal means, according to the legislation of Ukraine, were studied. General social, special criminological and individual preventive prevention of legalization (laundering) of property obtained by criminal means is highlighted. The necessity of building an updated model of prevention of legalization (laundering) of property obtained through criminal means in Ukraine was determined. The legislation of the Council of Europe and the European Union on prevention of legalization (laundering) of property obtained through criminal means is characterized.
Опис
Ключові слова
кримінологічні засади, легалізація (відмивання) майна, злочинність, запобігання злочинності, criminological principles, legalization (laundering) of property, crime, crime prevention
Бібліографічний опис
Кримінологічні засади запобігання легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом : монографія / І. Г. Бірюкова, І. В. Грицюк. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 162 с.
Зібрання