Міжнародний досвід боротьби з корупційними ознаками у спорті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
Анотація
Статтю присвячено дослідженню міжнародного досвіду боротьби з корупційними ознаками в спорті. Досвід створення, формування і застосування міжнародних антикорупційних заходів у сфері спорту та спортивного права, їх імплементації в національні правопорядки передбачає насамперед вивчення міжнародного та національного спортивного законодавства, спрямованого на боротьбу з корупцією. The article is devoted to the study of international experience in the fight against corruption in sports. The experience of creation, formation and application of international anti-corruption measures in the field of sports and sports law, their implementation in the national legal order involves primarily the study of international and national sports legislation aimed at combating corruption.
Опис
Ключові слова
корупція, боротьба, міжнародний досвід, спорт, конвенція., corruption, struggle, international experience, sport, convention.
Бібліографічний опис
1. Олійник М. В. Міжнародний досвід боротьби з корупційними ознаками у спорті / М. В. Олійник, І. І. Башта // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. збірник. – 2019. – Вип. 2. – С. 171–175.
Зібрання