Недержавні пенсійні фонди як складова пенсійної системи України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
За результатами дослідження сформульовані висновки та рекомендації, які можуть бути використані в практичній діяльності недержавних пенсійних фондів, компаній з управління активами, а також у діяльності органів законодавчої та виконавчої влади щодо обґрунтування напрямів пенсійної реформи в Україні. Одержані результати можуть бути використані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, органами законодавчої та виконавчої влади щодо обґрунтування напрямів пенсійної реформи в Україні. Based on the results of the research, conclusions and recommendations are formulated that can be used in the practical activities of non-state pension funds, asset management companies, as well as in the activities of legislative and executive authorities regarding the justification of pension reform directions in Ukraine. The obtained results can be used by the National Securities and Stock Market Commission, legislative and executive authorities to substantiate the direction of pension reform in Ukraine.
Опис
Ключові слова
недержавні пенсійні фонди, пенсійна система, інвестиції, пенсійні виплати, активи, компанія з управління активами, non-state pension funds, pension system, investments, pension payments, assets, asset management company
Бібліографічний опис
Гордієнко Є. І. Недержавні пенсійні фонди як складова пенсійної системи України : кваліфікаційна робота / Є. І Гордієнко ; наук. кер. М. Б. Ріппа ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 61 с.