Державний контроль у функціонуванні місцевих фінансів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет держ. фіскал. служби України
Анотація
У тезах уточнено сутність державних фінансів як важливого об’єкту державного фінансового контролю в Україні. У тезах доводиться необхідність посилення наукових основ муніципального контролю, що сприятиме реалізації права органів місцевої влади законними шляхами захищати фінансові інтереси регіону і громадян. The thesis clarifies the essence of public finance as an important object of public financial control in Ukraine. The theses argue the need to strengthen the scientific basis of municipal control, which will contribute to the realization of the right of local authorities to legally protect the financial interests of the region and citizens.
Опис
Ключові слова
місцеві фінанси, муніципальний фінансовий контроль, об’єкт державного контролю, local finance, municipal financial control, object state control
Бібліографічний опис
Попович Л. О. Державний контроль у функціонуванні місцевих фінансів / Л. О. Попович, В. В. Плахотнюк // Сучасні виклики контролю державних фінансів в Україні : зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 14 листопада 2019 р., Ірпінь / Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України, ННІ фінансів, банківської справи [та ін.]. – Ірпінь : Університет держ. фіскал. служби України, 2019. – С. 17–20.
Зібрання