Еволюція теоретичних підходів до визначення понять «національна безпека» та «економічна безпека»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса
Анотація
У даному матеріалі досліджено підходи до тлучамення понять «національна безпека» та «економічна безпека» в історичній ретроспективі. This material has been investigated approaches to the expansion of the concepts of "national security" and "economic security" in the historical retrospective.
Опис
Ключові слова
безпека, економічна безпека, державна безпека, національна безпека., security, economic security, state security, national security.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Еволюція теоретичних підходів до визначення понять «національна безпека» та «економічна безпека» / В. В. Мартиненко // Концептуальні засади економічного і правового забезпечення безпеки держави в умовах євроінтеграції: матер. міжнар. наук.-практ. конф., Одеса-Черкаси, 28–29 квітня 2015 р. / Мін-во освіти і науки України, Мін-во внутрішніх справ України, Одеський держ. ун-т внутрішніх справ [та ін.]. – Одеса, 2015. – С. 56–58.
Зібрання