Специфіка формування митно-тарифних відносин в контексті становлення світової цивілізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : УДФСУ
Анотація
У статті розглянуто проблеми зародження митних відносин як складових зовнішньоторговельних зв’язків країни. З’ясовано, що домінуючими факторами які вплинули на розвиток митних відносин стали: виникнення та формування товарного господарства в цілому, і найбільш динамічної його частини торгівлі, як форми товарообміну, а також поява держави - нової організації людства, як системи регулювання суспільно-економічних, в тому числі й товарообмінних відносин. Доведено, що функціонування всієї сукупності міжнародних економічних відносин безпосередньо пов’язано з формуванням та розвитком митної системи. The paper covers issues related to the origin of customs affairs being a part of a country’s international trade ties. It is found out that among the factors which influenced customs affairs development the dominating ones were emerging and formation of commodity household in general, and its most dynamic part of trade, as a way of goods exchange, as well as the uprise of the state – a new organization of the humankind, which served as the regulation system of social and economic relations, including commodity exchange. It has been proved that functioning of the whole of world economic relations is directly attributed to the formation and development of the customs system.
Опис
Ключові слова
внутрішнє мито, зовнішньоторговельні зв’язки, митні відносини, міжнародна торгівля, митні податки, мито, митні збори, митниця, митний пост, портові збори, ставки мита, функції мита., domestic duties, foreign trade relations, customs relations, international trade, customs taxes, customs duties, customs, customs post, port fees, customs duty rates, functions of customs duty.
Бібліографічний опис
Гребельник О. П. Специфіка формування митно-тарифних відносин в контексті становлення світової цивілізації / О. П. Гребельник // Економічний вісник. Серія : фінанси, облік, оподаткування.– Ірпінь : УДФСУ. – 2017. – Вип. 1. – С. 43–51.
Зібрання