Проблеми методики розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів

Анотація
Митні платежі формують значну частину доходів державного бюджету України. Водночас через різні схеми ухилення від сплати митних платежів держава щороку недоотримує мільярди гривень. Кримінальні правопорушення, пов’язані з ухиленням від сплати митних платежів, є найбільш інтелектуальною, витонченою, професійною, високоорганізованою, транснаціональною, латентною і надприбутковою протиправною діяльністю, яка завдає вагомої шкоди інтересам держави та порушує права учасників митних відносин. У зв’язку з цим вагоме значення має розв’язання такої проблеми, як удосконалення методики розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів. Монографія буде корисною для наукових, науково-педагогічних, практичних працівників, аспірантів, студентів та курсантів. Customs payments account for a significant portion of Ukraine's state budget revenues. At the same time, the state loses billions of hryvnias annually due to various schemes of customs payment evasion. Criminal offenses related to customs payment evasion are the most intellectual, sophisticated, professional, highly organized, transnational, latent and highly profitable illegal activities that cause significant damage to the interests of the state and violate the rights of participants in customs relations. In this regard, it is of great importance to solve such a problem as improving the methodology for investigating criminal offenses related to customs duty evasion. The monograph will be useful for researchers, academics, practitioners, postgraduates, students and cadets.
Опис
Ключові слова
кримінальне правопорушення, митні платежі, ухилення від сплати податків, розслідування, слідчі (розшукові) дії, досудове розслідування., criminal offense, customs payments, tax evasion, investigation, investigative (search) actions, pre-trial investigation.
Бібліографічний опис
Проблеми методики розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів : монографія / П. В. Цимбал, І. О. Завидняк, В. І. Завидняк, А. В. Тарасюк. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2022. – 150 с
Зібрання