Спеціальна фізична підготовка юних дзюдоїстів 12-14 років

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Робота має практичну значимість і полягає у тому, що на основі отриманих результатів були розроблено модель і рекомендації для тренерів-викладачів з дзюдо з використання у навчально-тренувальному процесі комплексів спеціальних вправ залежно від спрямованості й інтенсивності та фізіологічного впливу на організм спортсменів. Представлена організація та модель спеціальної фізичної підготовки дозволяє значно підвищити рівень загальної та спеціальної фізичної підготовленості 12-14 -річних дзюдоїстів, що є необхідною умовою для досягнення високих спортивних результатів. The work has practical significance and consists in the fact that, based on the obtained results, a model and recommendations were developed for judo trainers and teachers on the use of special exercise complexes in the educational and training process, depending on the direction and intensity and physiological impact on the athletes' body. The presented organization and model of special physical training allows to significantly increase the level of general and special physical fitness of 12-14-year-old judokas, which is a necessary condition for achieving high sports results.
Опис
Ключові слова
дзюдоїсти, спеціальна фізична підготовка, силові якості, навчально-тренувальний процес., judokas, special physical training, strength qualities, educational and training process.
Бібліографічний опис
Настевич Я. В. Спеціальна фізична підготовка юних дзюдоїстів 12-14 років : кваліфікаційна робота /Я. В. Настевич; наук. кер. Ю. П. Сергієнко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 59 с.