Українська мова як гарантія єдності України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Альманах права. Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри. – Київ.
Анотація
Статтю присвячено проблематиці ролі української мови на новому етапі державотворення в Україні. Висвітлюються деякі теоретичні питання цієї вкрай важливої проблеми , перераховуються причини, які спровокували критичну ситуацію з українською мовою. На основі цього окреслено основні напрями нових ініціатив у галузі підвищення значущості української мови. The article is devoted to the problems of the role of the Ukrainian language at the new stage of state construction in Ukraine. Some theoretical issues of this extremely important problem are highlighted, the reasons, which provoked a critical situation with the Ukrainian language, are indicated. On this basis, the main directions of new initiatives in the field of increasing the importance of Ukrainian language are determined.
Опис
Ключові слова
українська мова, державна мова, нація, національна ідея., ukrainian language, state language, nation, national idea.
Бібліографічний опис
Вітюк Д. Л. Українська мова як гарантія єдності України / Д. Л. Вітюк // Альманах права. Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри. – Київ., 2018. – Вип. 9. – С. 135–140.
Зібрання