Система управління ризиками в процесі митного адміністрування Австралійської Співдружності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь-Хмельницький : Науково-дослідний центр митної справи
Анотація
У тезах наведено характерні особливості діяльності митної служби Австралії. Аналізується місце та значення системи управління ризиками у практичній діяльності австралійських митників. Акцентується увага на питаннях формалізації митного ризик-менеджменту. The thesis describes the characteristic features of the Australian Customs Service. The place and importance of the risk management system in the practice of Australian customs are analyzed. Attention is drawn to the issues of customs risk management formalization.
Опис
Ключові слова
митна служба, митний ризик, управління ризиком, профіль митного ризику, порушення митного законодавства, customs service, customs risk, risk management, customs risk profile, breach of customs legislation
Бібліографічний опис
Фрадинський О. А. Система управління ризиками в процесі митного адміністрування Австралійської Співдружності / О. А. Фрадинський // Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : зб. тез ІІІ наук.-практ. інтернет-конференції, Ірпінь-Хмельницький, 17-24 травня 2019 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України, НДІ фіскальної політики, НДЦ митної справи – Ірпінь-Хмельницький : Науково-дослідний центр митної справи, 2019. – С. 52–55.
Зібрання