Організація горизонтального моніторингу як нової моделі співпраці фіскальних органів та великого бізнесу в Україні

Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економічний вісник
Анотація
Розглянуті концептуальні засади та перспективи запровадження нових форм податкових взаємовідносин великого бізнесу та фіскальних органів на основі запровадження нової моделі співпраці «горизонтальний моніторинг». Запропоновані основні напрями організації впровадження цього методу у вітчизняній податковій практиці. Визначені проблемні аспекти щодо повноцінного використання горизонтального моніторингу у фіскальних органах України. Conceptual bases and prospects of introduction of new forms of tax mutual relations of large business and fiscal bodies on the basis of introduction of a new model of cooperation – «horizontal monitoring» are considered. The main directions of the organization of introduction of this method in domestic tax practice are offered. The problem aspects regarding the full use of horizontal monitoring in the fiscal bodies of Ukraine are determined.
Опис
Ключові слова
горизонтальний моніторинг, великі платники податків, податкові взаємовідносини, податковий сервіс, horizontal monitoring, large taxpayers, tax relations, tax service
Бібліографічний опис
Скоромцова Т. О. Організація горизонтального моніторингу як нової моделі співпраці фіскальних органів та великого бізнесу в Україні / Т. О. Скромцова // Економічний вісник. Серія : Фінанси, облік, оподаткування. – 2017. – Вип. 1 (187). – С. 187–195.
Зібрання