Макроекономічні фактори ринкового ціноутворення в умовах досконалої конкуренції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Полісся
Анотація
Автором класифіковано та систематизовано основні макроекономічні фактори ціноутворення, вплив яких є суттєвим на ринку макаронних виробів в умовах досконалої конкуренції. Побудовано модель залежності щомісячних обсягів реалізації (функцію попиту) макаронних виробів в Україні. Проведено формалізацію та статистичний аналіз впливу макроекономічних факторів на середньомісячну ціну та обсяг попиту з метою прогнозування кон’юнктури ринку макаронних виробів в Україні. Отримані результати дослідження можуть бути використані для аналізу інших типових ринків продовольчих товарів в умовах досконалої конкуренції. The author systematically classified and systemized the key macroeconomic factors of pricing, the impact of which is essential on pasta market under the circumstances of perfect competition. The model of depending on monthly sales (demand function) of pasta in Ukraine is provided. It is given a formalization and statistical analysis of the impact of macroeconomic factors on the monthly average price and the demand to predict market conditions pasta in Ukraine. The results of research can be used to analyze other typical food market under perfect competition.
Опис
Ключові слова
ціна; обсяг; фактор; кон’юнктура; ринок; продовольчі товари; досконала конкуренція., price; capacity; factor; market conditions; market; food products; perfect competition.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Макроекономічні фактори ринкового ціноутворення в умовах досконалої конкуренції / В. В. Мартиненко // Науковий вісник Полісся. - 2017.- № 2 (10), Ч. 1. - С. 105112.
Зібрання