Вдосконалення державного регулювання розвитку системи фізичної культури і спорту в регіоні

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Обґрунтування змісту державного регулювання системи розвитку фізичної культури і спорту на регіональному рівні та розробленні практичних рекомендацій щодо формування дієвої системи державного управління, які спрямовані на розвиток фізичної культури і спорту України, зокрема в її регіонах. Substantiation of the content of state regulation of the system of development of physical culture and sports at the regional level and development of practical recommendations for the formation of an effective system of public administration, which are aimed at the development of physical culture and sports of Ukraine, in particular in its regions
Опис
Ключові слова
держава, регулювання, фізична культура, спорт, здоров’я, state, regulation, physical culture, sports, health
Бібліографічний опис
Велієв Т. Е. Вдосконалення державного регулювання розвитку системи фізичної культури і спорту в регіоні : кваліфікаційна робота / Т. Е. Велієв ; наук. кер. І. Г. Канцур ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 82 с.