Механізми взаємодії місцевих державних адміністрацій та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Робота полягає у вивченні та аналізі механізмів взаємодії місцевих державних адміністрацій та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з метою визначення ефективних стратегій співпраці та оптимізації адміністративно – територіальної системи, а також у визначенні рекомендацій для вдосконалення механізмів взаємодії, врахувати впровадження нових інструментів, нормативних змін та підвищення ефективності інституційної співпраці The work consists in studying and analyzing the mechanisms of interaction local state administrations and territorial subdivisions of the central executive authorities in order to determine effective cooperation strategies and optimization of the administrative-territorial system, as well as in determining recommendations for improving interaction mechanisms, take into account the introduction of new tools, regulatory changes and increasing the efficiency of institutional cooperation
Опис
Ключові слова
взаємодія, місцеве самоврядування, публічна влада, інформаційно - аналітична інформація, публічні послуги, interaction, local self-government, public authority, information and analytical information, public services
Бібліографічний опис
Сокира К. М. Механізми взаємодії місцевих державних адміністрацій та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади : кваліфікаційна робота / К. М. Сокира ; наук. кер. С. С. Мельник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально гуманітарних технологій, спорту та реабілітації, Каф. менеджменту та публічного управління. Ірпінь, 2024. 65 с.