Теоретичні основи формування цін на фондовому ринку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ужгород
Анотація
У даному матеріалі визначено основи формування ринкової вартості фінансового інструмента на фондовому ринку. This material is defined the basis for the formation of the market value of a financial instrument in the stock market.
Опис
Ключові слова
ціна, фондовий ринок, фінансові інструменти, вартість, методологія, принципи., price, stock market, financial instruments, cost, methodology, principles.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Теоретичні основи формування цін на фондовому ринку / В. В. Мартиненко // Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів: матер. доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 8 травня 2015 р. / Мін-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Ч. 1. – С. 10–12.
Зібрання