Аудиторська діяльність та аудит за новим законодавством і напрями їхнього вдосконалення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінський юридичний часопис
Анотація
У статті розкривається співвідношення понять «аудиторська діяльність», «аудиторські послуги», «неаудиторські послуги». Зосереджується увага на новому порядку атестації аудиторів, розкриваються нові вимоги до осіб, що претендують стати аудитором, звертається увага на питанні регулювання діяльності аудиторів з боку держави і суб’єкта самоорганізації та Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Розкриваються основні проблеми аудиторської діяльності та напрями їхнього вирішення. The article reveals the correlation between the concepts of «audit activity», «audit services», «non-audit services». The focus is on a new procedure for attestation of auditors conducted. New requirements for the persons who are applying for becoming an auditor, аttention is drawn to the question of regulating the activity of auditors by the state and the subject of self-organization, and Public oversight body. The main problems of the audit activity and directions for their solution also are revealed below.
Опис
Ключові слова
Аудиторська діяльність, аудиторські послуги, неаудиторські послуги, аудит фінансової звітності, Орган суспільного нагляду, Аудиторська палата України., Аudit activity, audit services, non-audit services, audit of financial reporting, The Public oversight body, The Audit chamber of Ukraine.
Бібліографічний опис
Мельник О. П. Аудиторська діяльність та аудит за новим законодавством та напрями їх вдосконалення / О. П. Мельник, О. О. Маричева // Ірпінський юридичний часопис. – 2019. – № 1. – С. 115–122.
Зібрання