Державна політика у сфері розвитку інформаційної інфраструктури України

dc.contributor.authorВасиленко Діана Олександрівна
dc.contributor.authorVasylenko Diana Oleksandrivna
dc.date.accessioned2024-03-14T14:32:39Z
dc.date.available2024-03-14T14:32:39Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractВ даній роботі досліджено сутність державної інформаційної інфраструктури, охарактеризовано центральні органи державної виконавчої влади України в галузі інформації, здійснено аналіз стану дії організаційно-правових механізмів державної політики у сфері розвитку інформаційної інфраструктури та визначено сучасні механізми міжсекторальної взаємодії у сфері розвитку інформаційної інфраструктури, напрямки вдосконалення організаційно-правових механізмів державної політики у сфері розвитку інформаційної інфраструктури This paper examines the essence of the state information infrastructure, characterizes the central bodies of the state executive power of Ukraine in the field of information, analyzes the state of operation of organizational and legal mechanisms of state policy in the field of information infrastructure development, and modern mechanisms of intersectoral interaction in the field of information infrastructure development, directions for improving the organizational and legal mechanisms of the state policies in the field of information infrastructure development
dc.identifier.citationВасиленко Д. О. Державна політика у сфері розвитку інформаційної інфраструктури України : кваліфікаційна робота / Д. О. Василенко ; наук. кер. С. А. Супруненко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально гуманітарних технологій, спорту та реабілітації, Каф. менеджменту та публічного управління. Ірпінь, 2024. 59 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1657
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectінформаційна інфраструктура, інтернет, цифровізація, цифрові послуги, ІТ-сфера, кібербезпека, SWOT-аналіз
dc.subjectinformation infrastructure, Internet, digitalisation, digital services, IT sector, cybersecurity, SWOT analysis
dc.titleДержавна політика у сфері розвитку інформаційної інфраструктури України
dc.title.alternativeState policy in the field of information infrastructure development in Ukraine
Файли