Аналіз даних за допомогою R

Анотація
Навчальний посібник спрямований на формування комплексу знань, практичних навичок і вмінь студентів щодо використання прикладної програми R у процесі аналізу даних. Видання містить перелік практичних завдань різного рівня складності, тестів та питань до самоконтролю здобувачів вищої освіти. Призначений для викладачів і здобувачів вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями використання прикладних програм в аналізі даних для використання в управлінській діяльності. The study guide is aimed at developing a set of knowledge, practical skills and abilities of students to use the R application program in the process of data analysis. The publication contains a list of practical tasks of various levels of complexity, tests and questions for self-control of higher education students. It is intended for teachers and students of higher education, as well as anyone interested in the use of applications in data analysis for use in management.
Опис
Ключові слова
програмний додаток R, програмний продукт, аналіз даних, економетрична модель, R software application, software product, data analysis, econometric model
Бібліографічний опис
Аналіз даних за допомогою R : навч.-метод. посіб. [Електронний документ] / Н. Новицька, Т. Паянок, Н. Параниця, С. Богдан ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 324 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 87).