Податкові розслідування в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ost/Mag. Wissenschaftliche Beiträge des Ostinstituts Wismar
Анотація
У науковій статті подаються історичні, правові та організаційні аспекти функціонування податкової міліції України. Особливу увагу зосереджено на повноваженнях структурних підрозділів ДФС, підслідності податкової міліції і її ролі в наповненні державного бюджету України, системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для фіскальних органів та податкової міліції. Окреслені стратегічні напрямки реформування фіскальних органів та удосконалення діяльності з метою наближення до європейських стандартів. The contribution deals with the historical and organizational aspects of the function of the tax police of Ukraine, the existent management levels by the fiscal offices, as well as the structure of the central administrative office, regional offices and tax police. The author places a special emphasis on the competence of agencies SFS offices, tax police and role in the pumping up the state budget, training, retraining and personnel development for fiscal offices and tax police. The strategic axis of the reform of the fiscal offices and improvement of activity by way to European standards are demonstrated.
Опис
Ключові слова
податкові органи, податкова міліція, пряма підслідність, опосередкована підслідність, розслідування податкових злочинів, слідчий захід, слідчий у справах про податкові злочини, tax authorities, tax police, direct competence, indirect competence, tax fraud investigation, investigatory measure, revenue investigator
Бібліографічний опис
Petrova I. Steuerfahndung in der Ukraineю [Електронний ресурс] / I. Petrova // Ost/Mag. Wissenschaftliche Beiträge des Ostinstituts Wismar. – 2020. – № 2, Dezember. – P. 1–13. Режим доступу : https://www.ostinstitut.de/documents/Petrova_Steuerfandung_in_der_Ukraine_OL_2_2020.pdf
Зібрання