Основні етапи становлення та розвитку податкових відносин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запоріжжя
Анотація
У даному матеріалі визначено основні історичні періоди розвитку податкових відносин. This material defines the main historical periods of the development of tax relations.
Опис
Ключові слова
податок, податкові відносини, історичні періоди., tax, tax relations, historical periods.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Основні етапи становлення та розвитку податкових відносин / В. В. Мартиненко // Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети : зб. матер. V Міжнар. наук.-практ. конф., 26 січня 2019 р. ; Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя, 2019. – С. 88–90.
Зібрання