Гармонізація законодавства України, щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні з нормами європейського права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
Проведено аналіз економічної частини (торговельно-економічних та галузевих положень) Угоди про асоціацію України з ЄС щодо імплементації захисту прав інтелектуальної власності в сучасне законодавство України. Проаналізовано план Заходів з виконання Угоди про асоціацію, з метою наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики ЄС, підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності. The analysis of the economic part (trade, economic and sectoral provisions) of the association agreement between Ukraine and the EU on the implementation of intellectual property rights protection in modern legislation of Ukraine is carried out. The article analyzes the action plan for the implementation of the association agreement, in order to bring the customs legislation of Ukraine in the field of intellectual property protection closer to EU standards and practices, increase the level of prevention and counteraction to the movement of goods that violate intellectual property rights across the customs border of Ukraine.
Опис
Ключові слова
експрес-відправлення, інтелектуальна власність, оригінальні товари, міжнародні поштові відправлення, права інтелектуальної власності, швидкопсувні товари, express shipments, intellectual property, original goods, international mail, intellectual property rights, perishable goods
Бібліографічний опис
Борса В. В. Гармонізація законодавства України, щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні з нормами європейського права / В. В. Борса // Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри : матер. VIІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності, 25 вересня 2020 р., м. Київ / Каф. інтелектуальної власності та інформаційного права, КНУ імені Т. Шевченка, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. – К., 2020. – С. 16–22.
Зібрання